Villkor

Kundregister

Hundar accepteras endast för klippning/trimning efter att ägaren har fyllt i och undertecknat kundformuläret. Genom att underteckna detta anses du ha accepterat gällande villkor. HundtrimStugan kommer inte att acceptera din hund för klippning/trimning utan ett undertecknat avtal.

 

Tovig päls

Om det anses nödvändigt att raka ner hundens päls på grund av alltför mycket tovor, kommer ägaren att kontaktas för att samråda kring behandling. Ägaren bör vara medveten om att irritation kan uppstå efter rakningsprocessen, samt att upptäcka hack, skärsår eller andra lättare övergående problem.

Ägaren håller med om att HundtrimStugan och / eller dess personal inte kommer att kunna hållas ansvariga för eventuella eftereffekter av tovklippningsförfarandet eller annat som kan uppstå efter klippning av tovig, försummad päls. Följande skulle kunna inträffa men inte nödvändigtvis: klåda, hudrodnad, irritation eller skada på huden, mer eller mindre allvarligt.

Vi vill undvika alla former av stress eller obehag för hunden och HundtrimStugan förbehåller sig rätten att avbryta klippning/trimning om hunden anses ’för stressad’. Andra arrangemang kommer då att diskuteras med ägaren.

En rakning av en extra tovig päls kommer att medföra extra avgifter på grund av den extra tid som behövs och för att täcka kostnaderna för slipning av skär och saxar som används under klippningsprocessen.

Vi fotograferar och/eller videofilmar varje fall av vanvård som förs in i salongen och vi sparar också ett urval av pälsen. Vi förbehåller oss rätten att använda bilder/videofilmer/päls som vi anser lämpligt.

 

Farliga hundar

Ägaren (eller annan ansvarig person) går med på att informera HundtrimStugan innan besöket, om hunden har bitit någon eller har några aggressiva tendenser.

HundtrimStugan förbehåller sig rätten att använda en munkorg på hunden, eller att vägra att exploatera den om den utgör en fara för personal eller andra hundar i vår vård.

 

Normalt skick

Det förutsätts att hunden kommer att föras in i salongen i en “normalt” tillstånd. Det är: att hunden är borstad och kammat hemma (ända ner till huden), regelbundet mellan besöken och att hunden kommer att presenteras på salongen i ett tovfritt tillstånd. Alla tillstånd annat än “normalt” kommer troligen att ta oss längre tid att hantera och kommer därför att medföra en extra kostnad.

 

Grundläggande hälsokontroll

HundtrimStugan kommer att genomföra en grundläggande hälsokontroll på din hund. Tänder / tandkött, klor, hud / päls, ögon, öron, och näsa kontrolleras externt. Om något problem upptäcks kommer ägaren att informeras om detta och få råd om vilka åtgärder som kan vidtas. Tänk på att HundtrimStugan inte har veterinärkvalifikationer och inte kan ge några veterinärsråd. Ägaren kommer att ombeddas söka professionell veterinär för sin hund om så behövs.

 

Tandbehandling

Tandbehandlingar görs under maximum 45 minuter per behandling. Vi kan inte garantera att vi får bort all tandsten. Vi rör inte lösa eller ruttna tänder men rengör alla tänder vi kan komma åt och som hunden tillåter. Vi kan inte göra hunden om den blir aggressiv eller för stressad. Full betalning för tiden även om vi inte kan rengöra tänderna pga av aggressivitet, stress, lösa/ruttna tänder.

 

Priser

Alla angivna priser är baserade på tillstånd, beteende och vikt hos hunden. Om hunden kräver mer arbete/tid på grund av dåligt skick eller beteende kommer ägaren att debiteras därefter.

 

Avsluta ditt besök

Om ägaren vill avboka tiden hos HundtrimStugan måste detta göras minst 24 timmar i förväg (en arbetsdag). Sista-minuten-avbokningar eller uteblivet besök kommer att medföra en avgift på upp till 60% av vanligt pris för hundens storlek. Detta därför att vi inte hinner ta in någon annan hund med så kort varsel. Detta kommer att läggas till på nästa besök.

 

Sen hämtning: Om hunden inte hämtas på avtalad tid tillkommer en avgift på 100: – per 15 minuter som kommer att läggas till på kostnaden.

 

Fotografering

HundtrimStugan kan komma att ta fotografier av hunden före och efter klippning/trimning och dessa bilder kan laddas upp på webbplatsen, Facebook-sidan eller instagram-sidan. Det är upp till ägaren att informera personalen om det är mot deras vilja.

Hunden måste ha haft möjlighet att rasta innan besöket. Detta för att se till att hunden är bekväm under processen och för att stoppa att “olyckor” inträffar. Om hunden förorenar eller urinerar i salongen och kräver ett extra bad kommer ägaren att debiteras enligt gällande praxi